Retsplejeloven § 500

  1. § 500
    Fogedretten vejleder i fornødent omfang den, der ikke møder med advokat, om hans retsstilling.
  2. Stk. 2.
    Retten kan give en person, der opfylder de økonomiske betingelser efter § 325, fri proces, hvis den pågældende har behov for advokatbistand for fogedretten.