Retsplejeloven § 496

  1. § 496
    Inden tvangsfuldbyrdelsen gennemføres, opfordrer fogedretten skyldneren eller den, der varetager hans interesser, jf. § 495, stk. 2, til frivilligt at opfylde kravet.
  2. Stk. 2.
    Fordringshaveren kan ikke afvise afdrag på fordringen.