Retsplejeloven § 448 g

 1. § 448 g
  En sag om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær og anden kontakt kan behandles her i riget, når barnet
  1. 1) har bopæl her,
  2. 2) ulovligt er ført til udlandet eller ulovligt tilbageholdes i udlandet og barnet umiddelbart før bortførelsen eller tilbageholdelsen havde bopæl her,
  3. 3) opholder sig her og som følge af uroligheder eller lignende er fordrevet fra sit hjemland,
  4. 4) opholder sig her og barnets bopæl ikke kendes eller
  5. 5) opholder sig her og sagen er så hastende, at en afgørelse fra myndighederne i det land, hvor barnet har bopæl, ikke kan afventes.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1, nr. 2, gælder ikke, hvis
  1. 1) barnet har haft bopæl i udlandet, i mere end 1 år efter at indehaveren af forældremyndigheden har fået eller burde have fået kendskab til barnets bopæl,
  2. 2) der inden for dette tidsrum ikke er indgivet en anmodning om tilbagegivelse af barnet, som stadig er under behandling, og
  3. 3) barnet er faldet til i sine nye omgivelser.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1, nr. 1 og 4, gælder ikke, hvis barnet ulovligt er ført her til landet eller ulovligt tilbageholdes her, medmindre
  1. 1) barnet har haft bopæl her, i mere end 1 år efter at indehaveren af forældremyndigheden har fået eller burde have fået kendskab til barnets bopæl og der ikke inden for dette tidsrum er indgivet en anmodning om tilbagegivelse af barnet eller
  2. 2) en anmodning om tilbagegivelse af barnet er blevet afslået.
 4. Stk. 4.
  Stk. 1-3 kan fraviges ved overenskomst med fremmed stat.