Retsplejeloven § 398

  1. § 398
    Retten træffer ved kendelse afgørelse i sagen på det indkomne skriftlige grundlag.
  2. Stk. 2.
    Hvor særlige grunde taler derfor, kan retten bestemme, at der skal foretages mundtlig forhandling. Parterne opfordres i så fald til at give møde. Retten kan tillade, at en part eller rettergangsfuldmægtig deltager i den mundtlige forhandling ved anvendelse af telekommunikation, medmindre sådan deltagelse er uhensigtsmæssig. Udebliver den kærende, afvises kæremålet.