Retsplejeloven § 30

 1. § 30
  Retten kan i straffesager forbyde offentlig gengivelse af forhandlingen (referatforbud),
  1. 1) når en sigtet (tiltalt) er under 18 år,
  2. 2) når offentlig gengivelse må antages at bringe nogens sikkerhed i fare,
  3. 3) når offentlig gengivelse kan skade sagens oplysning, eller
  4. 4) når offentlig gengivelse vil udsætte nogen for en unødvendig krænkelse.