Retsplejeloven § 28 b

 1. § 28 b
  Rettens formand kan begrænse antallet af personer, der får adgang til et offentligt retsmøde, for at hindre, at retslokalet overfyldes.
 2. Stk. 2.
  Rettens formand kan nægte adgang til et offentligt retsmøde for personer,
  1. 1) som er under 15 år, eller
  2. 2) som befinder sig i en sådan tilstand, at vedkommendes tilstedeværelse ville stride imod rettens værdighed eller god orden.
 3. Stk. 3.
  Rettens formand skal nægte adgang til et offentligt retsmøde for bestemte personer eller grupper af personer, hvis det skønnes nødvendigt for at opnå en sandfærdig forklaring af et vidne eller en part.