Retsplejeloven § 261

  1. § 261
    Den, der uden at være advokat møder som fuldmægtig for parten, må være over 18 år og uberygtet.
  2. Stk. 2.
    Retten har på embeds vegne at afvise personer, der ikke er berettigede til for den at give møde for andre, og at tilbagevise processkrifter fra andre end parten og de foran nævnte mødeberettigede personer.