Retsplejeloven § 249

 1. § 249
  Sagsøgeren kan under én sag fremsætte flere krav mod sagsøgte, såfremt:
  1. 1) der er værneting for alle kravene her i landet,
  2. 2) retten er værneting for ét af kravene,
  3. 3) retten er saglig kompetent med hensyn til ét af kravene, og
  4. 4) alle kravene kan behandles efter samme processuelle regler.
 2. Stk. 2.
  Sagsøgte kan under sagen fremsætte modkrav med påstand om dom for modkravet eller en del af dette, såfremt
  1. 1) der er værneting for modkravet her i landet eller kravet udspringer af den samme kontrakt eller det samme forhold, som sagsøgerens krav støttes på, og
  2. 2) modkravet kan behandles efter samme processuelle regler som sagsøgerens krav.
 3. Stk. 3.
  Har retten ikke saglig kompetence til at behandle et fremsat krav eller modkrav under en selvstændig sag, kan retten henvise kravet til afgørelse ved den rette domstol, jf. § 232, stk. 2. Retten kan i stedet for at henvise et modkrav til afgørelse ved den rette domstol henvise sagen i sin helhed til afgørelse ved denne.
 4. Stk. 4.
  Om inddragelse af nye krav eller modkrav under sagen gælder tillige reglerne om fremsættelse af nye påstande og anbringender.