Retsplejeloven § 245

  1. § 245
    Parterne kan aftale, ved hvilken af flere ligeartede retter sagen skal anlægges.
  2. Stk. 2.
    I sager om forbrugeraftaler er en forudgående aftale om værneting ikke bindende for forbrugeren.