Retsplejeloven § 235

 1. § 235
  Retssager anlægges ved sagsøgtes hjemting, medmindre andet er bestemt ved lov.
 2. Stk. 2.
  Hjemtinget er i den retskreds, hvor sagsøgte har bopæl. Har sagsøgte bopæl i flere retskredse, er hjemtinget i enhver af dem.
 3. Stk. 3.
  Har sagsøgte ingen bopæl, er hjemtinget i den retskreds, hvor han opholder sig.
 4. Stk. 4.
  Har sagsøgte hverken bopæl eller kendt opholdssted, er hjemtinget i den retskreds, hvor han sidst har haft bopæl eller opholdssted.