Retsplejeloven § 199

  1. § 199
    Kun personer, der er uberygtede, kan udpeges til skønsmænd.
  2. Stk. 2.
    Personer, der ville være udelukkede fra at handle som dommere i sagen efter § 60, stk. 1, nr. 1 og 2, må ikke udpeges som skønsmænd, og de øvrige personer nævnt i § 60 må kun udpeges, når det ikke er muligt at finde andre lige så egnede skønsmænd.