Retsplejeloven § 123

  1. § 123
    En advokat skal i mindst 1 år enten have været i virksomhed som autoriseret fuldmægtig hos en advokat, der udøver advokatvirksomhed, eller som advokat have været ansat hos en anden advokat, der udøver advokatvirksomhed, for at kunne udøve advokatvirksomhed i fællesskab med en anden advokat, udøve enkeltmandsvirksomhed som advokat eller eje aktier eller anparter i et advokatselskab.
  2. Stk. 2.
    Justitsministeren kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen i stk. 1.