Retsplejeloven § 11

 1. § 11
  Byrettens virkekreds omfatter behandling og påkendelse af retssager i 1. instans og foretagelse af retshandlinger i det omfang, som bestemmes ved reglerne i denne lov.
 2. Stk. 2.
  Til byretternes virkekreds hører uden for den egentlige retspleje, hvortil også regnes skifteforvaltning og foged- og auktionsforretninger,
  1. 1) opkrævning af retsafgifter og regnskabsaflæggelse herfor,
  2. 2) udmeldelse af skønsmænd uden for retsplejen, for så vidt den ikke kan ske administrativt,
  3. 3) retshjælpsforretninger og
  4. 4) notarialforretninger.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren fastsætter regler om notarialforretninger.