Produktenergimærkningsloven § 15

  1. § 15
    I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1557 af 19. december 2017 og senest ved § 1 i lov nr. 732 af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer: