Patentloven §§ 98-103i

 1. § 98
  For ansøgning om dansk patent betales et gebyr på 3.000 kr., jf. § 8, stk. 5. Der betales endvidere et tillægsgebyr på 300 kr. for hvert patentkrav, der overstiger de første 10 krav.
 2. Stk. 2.
  For konvertering af en europæisk patentansøgning til en dansk patentansøgning betales et gebyr på 3.000 kr., jf. § 88, stk. 1, nr. 3. Der betales endvidere et tillægsgebyr på 300 kr. for hvert patentkrav, der overstiger de første 10 krav.
 3. Stk. 3.
  For ansøgning om videreførelse af en international patentansøgning for Danmark betales et gebyr på 3.000 kr., jf. § 31, stk. 1, og § 38, stk. 2. Der betales endvidere et tillægsgebyr på 300 kr. for hvert patentkrav, der overstiger de første 10 krav. For senere indlevering af en oversættelse af eller genpart af den internationale patentansøgning betales et tillægsgebyr på 1.100 kr., jf. § 31, stk. 2.
 4. Stk. 4.
  For Patent- og Varemærkestyrelsens behandling i henhold til §§ 36 og 37 om internationale patentansøgninger betales 3.800 kr.
 5. Stk. 5.
  For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i forbindelse med nyhedsundersøgelse hos en international nyhedsundersøgende myndighed betales 500 kr., jf. § 9.
 6. Stk. 6.
  For publicering af patentskrift betales et gebyr på 2.000 kr., jf. § 19, stk. 1.
 7. Stk. 7.
  For publicering af europæisk patentskrift i henhold til § 77, stk. 2, betales et gebyr på 2.000 kr.
 1. § 99
  For patentansøgning, patent og europæisk patent betales et årsgebyr, jf. § 8, stk. 5, § 40 og § 81, stk. 1, med følgende beløb pr. år:
  1. 1) 1. gebyrår: 500 kr.
  2. 2) 2. gebyrår: 500 kr.
  3. 3) 3. gebyrår: 500 kr.
  4. 4) 4. gebyrår: 1.100 kr.
  5. 5) 5. gebyrår: 1.250 kr.
  6. 6) 6. gebyrår: 1.400 kr.
  7. 7) 7. gebyrår: 1.600 kr.
  8. 8) 8. gebyrår: 1.800 kr.
  9. 9) 9. gebyrår: 2.050 kr.
  10. 10) 10. gebyrår: 2.300 kr.
  11. 11) 11. gebyrår: 2.550 kr.
  12. 12) 12. gebyrår: 2.800 kr.
  13. 13) 13. gebyrår: 3.050 kr.
  14. 14) 14. gebyrår: 3.300 kr.
  15. 15) 15. gebyrår: 3.600 kr.
  16. 16) 16. gebyrår: 3.900 kr.
  17. 17) 17. gebyrår: 4.200 kr.
  18. 18) 18. gebyrår: 4.500 kr.
  19. 19) 19. gebyrår: 4.800 kr.
  20. 20) 20. gebyrår: 5.100 kr.
 2. Stk. 2.
  Årsgebyrer, der betales efter forfaldsdagen og indtil 6 måneder derefter, forhøjes med 20 pct.
 1. § 100
  For fremsættelse af indsigelse mod et meddelt patent betales 2.500 kr., jf. § 21, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  For begæring om administrativ omprøvning betales 7.000 kr., jf. § 53 b, stk. 6.
 3. Stk. 3.
  For publicering af ændret patentskrift i henhold til § 23, stk. 3, § 53 d, stk. 3, eller § 53 e, stk. 2, betales et gebyr på 2.000 kr.
 4. Stk. 4.
  For publicering af ændret patentskrift i henhold til § 86, stk. 1, betales et gebyr på 2.000 kr.
 1. § 101
  For anmodning om genoptagelse af en patentansøgning betales 700 kr., jf. § 15, stk. 3, og § 19, stk. 4.
 2. Stk. 2.
  For anmodning om genoprettelse af en patentansøgning eller et meddelt patent betales 3.000 kr., jf. § 72.
 3. Stk. 3.
  For en skriftlig vejledende udtalelse i henhold til § 65 b, stk. 2, betales 1.500 kr.
 1. § 102
  For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i sager vedrørende indlevering af international patentansøgning betales 1.500 kr., jf. § 28.
 1. § 103
  For ansøgning om supplerende beskyttelsescertifikat betales 3.000 kr., jf. § 91, stk. 2. For ansøgning om forlængelse af supplerende beskyttelsescertifikat betales 2.500 kr.
 2. Stk. 2.
  For supplerende beskyttelsescertifikat betales et årsgebyr på 5.100 kr. pr. påbegyndt gebyrår, jf. § 91, stk. 2. Årsgebyrer, der betales efter forfaldsdagen og indtil 6 måneder derefter, forhøjes med 20 pct.
 3. Stk. 3.
  For anmodning om genoptagelse af en ansøgning om supplerende beskyttelsescertifikat betales 600 kr., jf. § 91, stk. 2.
 4. Stk. 4.
  For anmodning om genoprettelse af en ansøgning om supplerende beskyttelsescertifikat eller udstedte rettigheder betales 3.000 kr., jf. § 91, stk. 2.
 5. Stk. 5.
  For begæring om administrativ omprøvning betales 1.500 kr., jf. § 91, stk. 2.