Lejeloven § 115 a

  1. § 115 a
    Boligministeren fastsætter nærmere regler om beregning af boligers og erhvervslokalers bruttoetageareal i henhold til denne lov.