Kommunestyrelsesloven §§ 57-59

 1. § 57
  Økonomi- og indenrigsministeren foreskriver formen for kommunernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og årsregnskab.
 2. Stk. 2.
  Kommunens årlige regnskab sendes til Ankestyrelsen sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, jf. § 45, stk. 2. Fristen for regnskabets indsendelse til Ankestyrelsen fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren.
 3. Stk. 3.
  Når revisionen afgiver en delberetning, jf. § 42, stk. 4, til kommunalbestyrelsen, skal revisionen underrette Ankestyrelsen herom.
 1. § 57 a
  (Ophævet)
 1. § 58
  Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om kommunernes låntagning og lignende dispositioner.
 2. Stk. 2.
  Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om mellemværender mellem kommuner og kommunale forsyningsvirksomheder.
 1. § 59
  Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens adgang til at forpligte kommunen ved kaution eller anden økonomisk garanti samt ved tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen ikke efter loven er forpligtet til at præstere.