Kapitalmarkedsloven § 158

  1. § 158
    En udbyder af konsolideret løbende handelsinformation (CTP) skal sikre, at de leverede data er konsolideret på grundlag af oplysninger fra alle relevante markedspladser og godkendte offentliggørelsesordninger (APA᾽er) og for alle relevante finansielle instrumenter.