Kapitalmarkedsloven § 157

 1. § 157
  De oplysninger, der skal offentliggøres af en udbyder af konsolideret løbende handelsinformation (CTP) i medfør af artikel 10, stk. 1, og artikel 21, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
  1. 1) identifikation af det finansielle instrument eller angivelse af identitetsgivende kendetegn,
  2. 2) gennemførelsespris,
  3. 3) transaktionsvolumen,
  4. 4) transaktionstidspunkt,
  5. 5) indberetningstidspunkt,
  6. 6) prisnotering,
  7. 7) identifikation af handelssted i form af
   1. a) den relevante markedspladskode, hvis transaktionen blev gennemført via en markedsplads,
   2. b) koden »SI«, hvis transaktionen blev gennemført via en systematisk internalisator, eller
   3. c) koden »OTC«, hvis transaktionen blev gennemført uden om en markedsplads eller en systematisk internalisator, og
  8. 8) eventuelle særlige betingelser, som transaktionen er underlagt.