Kapitalmarkedsloven §§ 122-125

 1. § 122
  En operatør af en markedsplads skal gennem påtegninger fra vedkommendes medlemmer kunne identificere
  1. 1) ordrer, der genereres gennem algoritmisk handel,
  2. 2) de forskellige algoritmer, der anvendes til oprettelsen af ordrer, og
  3. 3) de personer, der har taget initiativ til disse ordrer.
 2. Stk. 2.
  Operatøren skal efter anmodning give Finanstilsynet adgang til oplysningerne efter stk. 1.
 1. § 123
  En operatør af en markedsplads skal efter anmodning give Finanstilsynet mulighed for at overvåge handelen på den pågældende markedsplads ved enten at stille data fra ordrebogen til rådighed for Finanstilsynet eller ved at give Finanstilsynet adgang til ordrebogen.
 1. § 124
  En operatør af en markedsplads skal have en ordning, der fastsætter det mindste beløb (tick size), hvormed kursen kan ændres på en aktie, et depotbevis, en børshandlet fond (ETF), et certifikat, andre lignende finansielle instrumenter og finansielle instrumenter, der er omfattet af en retsakt, som er vedtaget af Europa-Kommissionen i medfør af artikel 49, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1 gælder ikke for en operatør af en markedsplads, når den regulerede markedsplads matcher ordrer, der er store i forhold til den normale markedsstørrelse, til midtpunktet for de aktuelle købs- og salgspriser.
 3. Stk. 3.
  En ordning efter stk. 1 skal være afstemt efter det finansielle instruments likviditetsprofil på forskellige markeder og den gennemsnitlige spredning mellem købsprisen og salgsprisen og sikre, at der for hvert finansielt instrument anvendes en passende mindstekursændring (tick size).
 1. § 125
  En operatør af en markedsplads og vedkommendes medlemmer skal synkronisere de forretningsure, som de bruger til at registrere dato og tidspunkt for indberetningspligtige begivenheder.