Jagt- og vildtforvaltningsloven §§ 24-26

  1. § 24
    Ved jagt med glatløbet haglgevær på ikkeklovbærende vildt på og fra landarealer og i rør- og sivbevoksninger skal egnet apporterende hund medbringes.
  1. § 25
    Jagt må ikke finde sted fra motordrevet køretøj og luftfartøj.
  1. § 26
    Jagt fra motordrevet fartøj må ikke finde sted på søer og andre ferske vande.