Hvidvaskloven § 69 d

  1. § 69 d
    Told- og skatteforvaltningen kan uanset skatteforvaltningslovens § 17, stk. 1, videregive oplysninger til myndigheder, der deltager i et operativt samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, hvis oplysningerne kan have betydning for myndighedernes opgave om at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.
  2. Stk. 2.
    Anmoder en myndighed, der deltager i et operativt samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, om oplysninger fra told- og skatteforvaltningen, skal told- og skatteforvaltningen uanset skatteforvaltningslovens § 17, stk. 1 videregive oplysningerne, hvis oplysningerne kan have betydning for myndighedens opgave om at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.