Hjemrejseloven § 25

  1. § 25
    I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1513 af 22. oktober 2020, som ændret senest ved lov nr. 721 af 27. april 2021, foretages følgende ændringer: