Færdselsloven § 124 h

  1. § 124 h
    For udstedelse af kørekort til personer, der har førerret til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere deres kørekort i medfør af § 63, stk. 7, eller § 129 b, stk. 5, betales 120 kr.
  2. Stk. 2.
    For ombytning af kørekort med kode om frakendelse af retten til at føre lille knallert til kørekort uden sådan kode, når frakendelsestiden er udløbet, betales 120 kr.
  3. Stk. 3.
    For udstedelse af kørekort i forbindelse med generhvervelse af førerretten uden krav om kontrollerende køreprøve, jf. § 60 a, stk. 11, eller § 129, stk. 4, betales 120 kr.