Færdselsloven § 124 f

  1. § 124 f
    For udstedelse af takografkort til brug for takografen betales 525 kr.
  2. Stk. 2.
    For udstedelse af uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods betales 250 kr.