Færdselsloven § 124 d

 1. § 124 d
  For afholdelse af teoriprøve og udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, der er fyldt 18 år, betales 120 kr.
 2. Stk. 2.
  For udstedelse af kørekort til lille knallert til personer under 18 år, som har modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert og bestået en teoriprøve og en praktisk prøve i tilknytning hertil, jf. § 63, stk. 2, 1. pkt., betales 440 kr.
 3. Stk. 3.
  For afholdelse af teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert for personer under 18 år ud over første prøve, jf. stk. 2, betales 200 kr.
 4. Stk. 4.
  For udstedelse af kørekort til lille knallert efter udløbet af en ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert, jf. § 129, stk. 3, betales 120 kr.
 5. Stk. 5.
  For afholdelse af køreprøve til stor knallert betales 245 kr.
 6. Stk. 6.
  For kontrollerende køreprøve til stor knallert betales 245 kr. For første kontrollerende køreprøve betales dog ikke, medmindre prøven aflægges i medfør af § 60 a, stk. 1, § 60 b eller § 60 c.
 7. Stk. 7.
  For ombytning af et udenlandsk kørekort til et dansk kørekort til lille eller stor knallert betales 120 kr.
 8. Stk. 8.
  For udstedelse af duplikatkørekort til lille eller stor knallert betales 120 kr.
 9. Stk. 9.
  For udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort til lille eller stor knallert til kørsel i udlandet betales 120 kr.
 10. Stk. 10.
  For udstedelse af kørekort til lille knallert til personer, der har ret til at føre lille knallert, og som har måttet aflevere deres kørekort i medfør af § 60 d, betales 120 kr.