Byfornyelsesloven § 50 e

 1. § 50 e
  Det er en betingelse for aftalens gyldighed, at
  1. 1) aftalen er indgået på en af Transport- og Boligministeriet udarbejdet aftaleblanket,
  2. 2) lejerne fra udlejer før aftalens indgåelse modtager huslejenævnets afgørelse om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelsen for det enkelte lejemål efter § 59 a, stk. 6 i lov om leje som følge af gennemførelse af de energibesparende arbejder,
  3. 3) lejerne fra udlejer før aftalens indgåelse modtager en skriftlig erklæring udarbejdet af et certificeret energimærkningsfirma om de energimæssige konsekvenser af aftalen,
  4. 4) bestemmelserne i §§ 50 c og 50 d er opfyldt og
  5. 5) udlejerens meddelelse om aftalens indgåelse er kommet frem til alle lejere omfattet af § 50 a, stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Hvis aftalen efter § 50 a er tiltrådt af samtlige lejere, finder kravet i stk. 1, nr. 2, ikke anvendelse.