Boligbyggeriloven §§ 59-62a

  1. § 59
    Ejendommen skal forsikres mod brand i et forsikringsselskab, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive bygningsbrandforsikringsvirksomhed.
  1. § 60
    En ejendoms værdi fastsættes på grundlag af en vurdering af ejendommens samlede anskaffelsessum ekskl. indskud til realkreditinstitutterne. Socialministeren kan fastsætte nærmere retningslinjer herom.