Biobrændstofloven § 3 c

  1. § 3 c
    Virksomheder kan aftale, at de i fællesskab helt eller delvis vil opfylde deres forpligtelser efter § 3 b.