Arbejderboligloven §§ 45-47

 1. § 45
  Ejendommene skal i matriklen betegnes som arbejderboliger.
 2. Stk. 2.
  I tingbogen skal der ske notering om, at ejendommene er undergivet de i dette kapitel fastsatte vilkår.
 3. Stk. 3.
  Den betegnelse og notering, der er nævnt i stk. 1 og 2, kan slettes, når det ydede boligdriftslån er tilbagebetalt.
 1. § 47
  For statens krav efter de i dette kapitel fastsatte regler har staten udpantningsret.