Aktiesparekontoloven § 34

  1. § 34
    I aktieavancebeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1148 af 29. august 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 683 af 8. juni 2017, § 6 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, § 1 i lov nr. 1555 af 19. december 2017 og § 2 i lov nr. 1130 af 11. september 2018, foretages følgende ændringer: