Ægtefælleskifteloven § 53

  1. § 53
    Hver ægtefælles bodel opgøres særskilt. Har en ægtefælle tillige særeje, inddrages dette under skiftet, i det omfang det er nødvendigt til at fyldestgøre krav efter § 67 eller efter § 23 i lov om ægteskabets retsvirkninger.
  2. Stk. 2.
    Ved opgørelsen af bodelene medregnes ikke krav efter § 67, § 26 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning eller §§ 16 d og 16 e i lov om ægteskabets retsvirkninger. Krav på forfaldne underholdsbidrag medregnes ikke som aktiv i den berettigede ægtefælles bodel.